ZOMDir > BlogNL

maandag 7 juli 2014

Als elke seconde telt. Waarom een snelle website belangrijk is.

Op internet kan je veel tips en tools vinden om de snelheid van je website te verbeteren. Wat daarbij vaak vergeten wordt is om te vertellen waarom een snelle website belangrijk is.

Zie hier de antwoorden ...Amazon

In 2006 ontdekte Amazon.com dat elke 100 milliseconde vertraging 1% minder omzet betekende. 
Akamai

Dat er een relatie is tussen snelheid en omzet wordt bekrachtigd door Akamai.com.  In 2009 bleek uit feedback van 1048 "online shoppers" dat: 
(..) We see a direct relationship between online revenues and site performance (...)
Akamai stelt zelfs dat een commerciële website binnen 2 seconden moet laden.


Mircosoft

In 2012 verscheen er een artikel in de New York Times waarin gesteld wordt dat een 250 milliseconden snellere of langzamere website al bepalend is in hoeverre jou website gewaardeerd wordt ten opzichte van de concurrentie. Letterlijk staat er:
“Two hundred fifty milliseconds, either slower or faster, is close to the magic number now for competitive advantage on the Web,” said Harry Shum, a computer scientist and speed specialist at Microsoft.
In datzelfde artikel wordt ook gesteld dat de 2 seconde regel van Akamai zoals hierboven vermeld reeds achterhaald is. 
“The old two-second guideline has long been surpassed on the racetrack of Web expectations,” said Eric Horvitz, a scientist at Microsoft’s research labs.


Wallmart

In 2012 concludeerde Walmart.

  • Elke seconde snelheidswinst geeft 2% meer conversie;
  • Elke 100 milliseconde sneller betekend 1% meer omzet;
  • Een snelle website draagt bij de zichtbaarheid in de zoekmachines en is dus goed voor de SEO.


Radware

In 2013 verscheen "Radware's Mobile Web Stress Report: The Impact of Network Speed on Emotional Engagement and Brand Perception". 

Twaalf mannen en twaalf vrouwen, tussen de 21 en 54, werden middels een EEG gemonitord terwijl ze aan het internetten waren met een iPhone 4. Ze kregen allen "a shopping task" bij vier verschillende websites. Kunstmatig werd steeds de responstijd van 2 van de 4 websites een halve seconde vertraagd. 


Al met al een interessant experiment. De hoofdconclusie is echter nauwelijks aan het onderzoek gerelateerd:

(...) Slow pages are the number one issue that mobile users complain about – ranking even higher than site crashes. (...)

The Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health

Begin 2015 stelt Marc Wittmann van "The Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health" dat:
We now practically insist that Web pages load in a quarter of a second, when we had no problem with two seconds in 2009 and four seconds in 2006. 
Dat bevestigt de eerder genoemde stelling van Eric Horvitz dat de twee seconden regel inmiddels achterhaald is.

Google

Gezien het bovenstaande is het logisch dat Google al sinds 2010 de snelheid van een website mee neemt als ranking factor in hun zoekalgoritme. 

Een quote op GTmetrix.com

Moet ik er nog meer over zeggen? Nou vooruit. Mijn tips zijn:


Succes met jouw website,
Hans

--
ZOMDir.com is een startpagina en een Wiki
Ook jij voegt in 10 seconden een link toe
Voor meer informatie, ga naar Slideshare