ZOMDir > BlogNL

maandag 9 juni 2014

De naam verraad het ambitie niveau

Ik ben al een tijdje aan het broeden voor een blogartikel over startpagina's voor Marketingmed. Dat is lastig want ik wil niet in herhalen wat ik al heb geschreven voor deze blog.

Al zoekende kwam ik op de informatie pagina van b9.nl uit. In de kenmerken van B9 kan ik me helemaal vinden.

 • Onafhankelijk: B9 is een zelfstandige organisatie en neemt (misbruik daargelaten) elke link in www.b9.nl op, ongeacht waar deze vandaan komt of naar toe gaat. Voorwaarde is alleen dat de informatie gericht is op Nederland.
 • Gratis: voor de bezoeker is www.b9.nl gratis. De Internet-site wordt betaald door een hele lichte vorm van reclame toe te staan. Precies voldoende om de kosten te dekken; zo blijft hij bestaan.
 • Privacy gewaarborgd: van bezoekers van deze site worden geen gegevens gevraagd of bijgehouden.
 • Snel: er wordt alles aan gedaan u zo snel mogelijk op het goede spoor te zetten. Snel ladende, duidelijke pagina's zijn misschien wel het belangrijkste kenmerk van www.b9.nl.
 • Eenvoudig: de structuur is hiërarchisch. Deze is het meest 'natuurlijk' en daarom hier consequent toegepast. Natuurlijk zijn er waar nodig kruisverwijzingen aangegeven.
 • Low-tech: geen geavanceerde JavaScripts, gebruik van Java, shockwave, etc.etc.. De reden is dat zoveel mogelijk Internetters (zonder ergerlijke foutmeldingen) gebruik van de index moeten kunnen maken.
 • Eigen beoordeling: niet elke Internet-site is even waardevol. B9 kijkt globaal naar de inhoud van de gelinkte Internet-sites en geeft de meest waardevolle extra aandacht.
 • De gebruiker aan de macht: de enige die bepaalt of iets goed is of niet, dat bent u. Alle op- en aanmerkingen worden daarom zoveel mogelijk omgezet in daden.

Voor ZOMDir zou ik het echter als volgt stellen:
 • Onafhankelijk. ZOMDir is een zelfstandige organisatie en neemt in principe elke link op in de directorie ZOMDir.com. Hierbij gelden de volgende regels:
  • Elke link is slechts één keer toegestaan;
  • "Onveilige links" zijn mogen alleen worden opgenomen in de directorie thedarksideof.ZOMDir.com.
 • Gratis. ZOMDir is gratis. Indien nodig wordt, in de toekomst als het echt niet anders kan, de kosten gedekt door reclame op de website.
 • Privacy gewaarborgd. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd of bijgehouden van de gebruikers van ZOMDir.com.
 • Snel. Er wordt alles aan gedaan om u zo snel mogelijk de juiste pagina voor te schotelen. Snel ladende, duidelijke pagina's is een belangrijk kenmerk van ZOMDir.com.
 • Eenvoudig. De structuur is hiërarchisch. Deze is opgesplitst in 'onderwerpen' en 'locaties'. De hiërarchie is uniek per taal en kan door de iedereen zelf worden uitgebreid dan wel worden aangepast.
 • Low-tech. Geen geavanceerde JavaScripts, gebruik van Java, shockwave, en dergelijke. De reden is dat zoveel mogelijk Internetters (zonder ergerlijke foutmeldingen) gebruik moeten kunnen maken van ZOMDir.
 • Eigen beoordeling. Iedere gebruiker van ZOMDir mag zelf beoordelen of een link toegevoegde waarde heeft of niet. Links die niet thuishoren op een pagina kunnen door iedereen worden verwijderd. ZOMDir tipt automatisch pagina's waar veel zorg aan is besteed.
 • De gebruiker aan de macht. ZOMDir is een open wiki, hierdoor kunt u direct:
  • Links toevoegen, wijzigen en verwijderen 
  • Onderwerpen toevoegen, wijzigen en inactiveren
  • De onderwerpen hiërarchie wijzigen
  • Locaties toevoegen, wijzigen en inactiveren
  • De locatie hiërarchie wijzigen
  • De gebruikte teksten op de website wijzigen
Zoals u ziet zijn er veel overeenkomsten. re-inventing B9 was achteraf dan ook misschien een beter uitgangspunt geweest dan re-inventing DMOZ9Bir was dan ook wellicht een betere naam geweest dan ZOMDir ;-) Al ben ik nog steeds blij met mijn ambitie om een betere startpagina te worden dan DMOZ.org (nu Curlie.org). Dat is tenminste lekker uitdagend.

Succes met het kiezen van jouw ambities,
Hans

--
ZOMDir.com is een startpagina en een Wiki
Ook jij voegt in 10 seconden een link toe
Voor meer informatie, ga naar Slideshare